Infosenter

Frekvensforstyrrelser - hvordan de kan påvirke din garasjeportåpner og fjernkontroll

Radiobølger, blå og turkis

Vi får til tid og annen tilbakemeldinger fra kunder som plutselig opplever at alle fjernkontrollene til garasjeporten har sluttet å fungere - eller at de tidvis fungerer bra, mens andre ganger ikke fungerer i det hele tatt. I noen tilfeller kan dette skyldes frekvensforstyrrelser - og det er et problem man som regel får løst, men det krever ofte litt egeninnsats og en strukturert tilnærming.

Hvordan fungerer fjernkontrollen til garasjeporten?

Fjernkontrollen, eller det som korrekt sett er radiosenderen har som funksjon å sende et kryptert radiosignal til en radiomottaker som sitter montert i garasjeportåpneren (motoren i taket). Radiosignalet operer på gitte frekvenser.

Frekvensene vi i moderne tid bruker her i Norge er 433,92 MHz og 868,3 MHz.

Dette er definert som fribruksfrekvenser under Norsk lov.

Hva er fribruksfrekvenser?

I Norge og i mesteparten av Europa er frekvensene 433 og 868 MHz det som benyttes som fribruksfrekvenser og det er Nasjonal Kommunikasjonsmyndinghet (NKOM) som definerer og håndhever at disse frekvensene blir brukt riktig.

Forskriften om bruk av fribruksfrekvenser finner du på lovdata.no (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-19-77  §8“Diverse utstyr for kortdistansekommunikasjon”).

Hvilke produkter bruker disse frekvensene?

Vi får mer og mer trådløst utstyr i hjemmet. Det er mye trådløst utstyr som benytter Bluetooth eller Wifi (2,4 GHz til 5GHz), men det finnes også en del utstyr som benytter seg av frekvensene 433 MHz og 868 MHz.

Noe av dette utstyret er for eksempel garasjeportåpnere, byggekraner, fjernstyrte værstasjoner (temperatur, vind og regnmåler), bilnøkler, fjernstyrte ringeklokker, fjernstyrt lys, leker, brannsensorer, strømbrytere mm. Det finnes en hel mengde med forbrukerelektronikk som kan benytte fribruksfrekvensene - og i tillegg har også radioamatører tillatelse til å bruke dette frekvensområdet.

Les gjerne mer hos NRK «Duppeditter lager krøll for garasjeporten».

Når blir det et problem at utstyr bruker de samme frekvensene?

Det meste av elektronikk som bruker overnevnte frekvenser sender som regel bare en kort puls, som feks når man trykker på knappen på fjernkontrollen til garasjeporten. Av og til kan det oppstå forstyrrelser / støy (interferens) fra annen frekvensbruk på de samme frekvensene. Dette kan gjøre at signalet fra fjernkontrollen ikke kommer frem til mottakeren og garasjeporten ikke vil åpne. Ofte er problemet kortvarig - og et par trykk på fjernkontrollen til vil få garasjeporten til å åpne, men i noen tilfeller kan det være varige støykilder som er tilstede.

Eksempel på dette kan være en defekt fjernkontroll som sender et signal hele tiden, en fjernkontroll til lysstyring som ligger i klem og sender konstant, en værstasjon som har hengt seg opp og varsler konstant om lavt batteri - eller en kranfører som jobber i nabolaget og styrer kranen sin med radioutstyr. Da kan problemet være frustrerende.

5G og 868,3 MHz

5G-antene mot mørk himmel i bakgrunnen

Vi har dessverre sett eksempler på at nærliggende 5G-antenner har skapt problemer for enkelte kunder med fjernkontroller som operer på 868 MHz. Her har NKOM forsøkt å finne ut om antennene sender på ulovlige frekvenser eller med for høy sendestyrke. Det har vist seg at nettleverandørene opererer innenfor lovkravene, men at man likevel opplever problemer.

Foreløpig er problemet i såpass liten skala at det ikke forventes endring i lovverket. Løsningen blir i disse tilfellene å bytte til fjernkontroller som opererer på 433,92 MHz. Det løser 5G problemet. Vi har eksterne mottakere som kan løse dette for deg (Fjernkontrollsystem). Ta kontakt med oss for bistand.

Hvordan vet jeg at problemet jeg opplever er frekvensforstyrrelser?

Problemet med frekvensforstyrrelser er ikke et normalt problem. Har du én fjernkontroll som har sluttet å fungere, mens andre fjernkontroller fortsatt fungerer så er ikke problemet frekvenser, men defekt fjernkontroll.

Om det er flere fjernkontroller som slutter å fungere samtidig så kan det enten være frekvensforstyrrelser - eller feks defekt utstyr eller en defekt mottaker. Det første vi må teste da er om garasjeportåpneren fungerer med feks kablet utstyr - eller ved å trykke på betjeningstaster på motor.

Om dette fungerer så er i alle fall portåpneren i orden. Om du forsøker å holde fjernkontrollen helt inntil motoren samtidig som du trykker - og porten da beveger seg - så er det antageligvis frekvensforstyrrelser.

Hvordan løse problemet?

Problemet MÅ være lokalt, men støykilden trenger ikke være fra deg, men en nærliggende nabo. Det første vi bør gjøre er å se på de trådløse enhetene vi selv eier og identifisere mulige støykilder.

  1. Har du en trådløs værstasjon med innvendig mottaker og sender ute på veggen eller i hagen? Dette er en kjent støykilde.
  2. Har du noe annet trådløst utstyr som du også opplever problemer med? Feks fjernkontroll til lysstyring (lamper, julelys mm), bilnøkler (låse opp bilen). Prøv å tenk gjennom hvilke trådløse sender du har.
  3. Har du noen defekt, gamle fjernkontroller som ligger i en skuff et sted? Vi har sett tendensen til at vi ofte tar vare på slikt, selvom det har sluttet å fungere.
  4. Tenk gjennom hvilke trådløse sendere du har til garasjeporten. Dette kan være både håndholdte fjernkontroller, trådløs veggbrytere eller kodetastatur på utsiden av garasjen.

Når du har lokalisert alle mulige støykilder så må vi forsøke elimineringsmetoden. Ta ut batteriet av alle mulige støykilder. Forsøk så deretter å sett batteriet inn i én av fjernkontrollene og test rekkevidden. Gjenta dette med alle fjernkontrollene og de trådløse enhetene dine helt til du finner den som begrenser rekkevidden. Da har du funnet synderen!

Dersom dette ikke hjelper så forsøk å snakk med naboene dine - spør om de opplever problemer og om evt. de også kan forsøke å eliminere sine radiosendere.

Jeg har prøvd alt - og jeg finner ikke ut av det

Det kan være at problemet er så omfattende eller så vanskelig å finne ut av at du trenger hjelp av profesjonelle. Heldigvis har vi i Norge Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet som kan hjelpe til med å feilsøke trådløst utstyr. De kan foreta en såkalt frekvenskontroll.

Ta kontakt med ditt lokale regionkontor her for å bli satt i kontakt med en frekvenskontrollør: https://nkom.no/om-nkom/regionkontor.