Infosenter

Slik programmerer du fjernkontroll PS-TX1

Utsnitt av hånd som holder blå fjernkontroll PS-TX1, med fire hvite knapper

Slik programmerer du fjernkontroll PS-TX1 (TX-NEW-KLONER) mot forskjellige modeller. PS-TX1 kan programmeres direkte mot utvalgte portåpnere, eller den må kopiere/klone signalet fra en allerede fungerende fjernkontroll.

Finn ditt merke

Det første du må gjøre er å finne ditt merke i den medfølgende bruksanvisningen. Se oversikt her:

Utsnitt fra manual, oversikt over merker og mikrobryterposisjoner

Om du ikke finner din gamle fjernkontroll i listen, ser du etter merke på motoren i taket. Notér deg også om ditt merke befinner seg under Direkte programmering eller Kloning/kopiering.

Vipp av lokket på fjernkontrollen og still inn mikrobrytere

NB. har du kjøpt og montert ekstern mottaker fra vårt Fjernkontrollsystem (RX-MULTI) trenger du ikke stille inn mikrobrytere om denne er stilt inn i normal modus (5 opp resten ned)

Animert bilde som viser hender som vipper av lokket foran på en blå fjernkontroll for tilgang til mikrobrytere

Vipp opp lokket foran på fjernkontrollen som vist over. Du får da tilgang til mikrobryterpanelet. Disse bryterne skal stilles inn til ditt merke.

Direkte eller kopiering?

Om du stiller inn fjernkontrollen til en kode under Direkte programmering skal fjernkontrollen programmeres direkte mot motoren i taket. Du finner videre instruks for programmering mot de mest kjente modellene i venstre kolonne i bildet under. Finner du ikke ditt merke må du se i bruksanvisningen til din portåpner for programmeringsinstruksjoner - se video av direkteprogrammering her.

Om du stiller inn fjernkontrollen til en kode under Kloning/kopiering skal fjernkontrollen kopiere signalet fra en fungerende fjernkontroll, se instruks for kopiering i høyre kolonne i bildet under, eller se video av kopiering her.

Utsnitt fra bruksanvisning, fremgangsmåte for programmering

Etter at fjernkontrollen er programmert kan lokket settes på plass.