Infosenter

Vilkår og betingelser for å handle ved Portspesialistens nettbutikk

Les våre genereller vilkår for å handle i vår nettbutikk. Her finner du informasjon om priser, levering, betalingsvilkår osv.

Priser:

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Levering:

Etter at betaling er gjennomført sender vi varene så fort som mulig og du skal normalt ha mottat varene innen en uke etter gjennomført transaksjon. Skulle varene utebli ta snarest kontakt med oss via e-post eller telefon. I postens høysesonger gjelder egne regler for frister, de står på www.posten.no og er utenfor vår kontroll. Normalt tar en forsendelse 2-5 dager.

Reklamasjon:

Før feil meldes til Portspesialisten, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens/postens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Portspesialisten har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Portspesialisten slik at Portspesialisten kan iverksette tiltak for å avhjelpe. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom hun/han ikke gir Portspesialisten melding innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Husk at ingen reklamasjoner godtas dersom det er tegn på bruk av produktet.

Avhjelp:

Portspesialisten skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Portspesialisten, betaler ikke Portspesialisten disse utgiftene.

Angrefrist:

Kunden har 14 dagers angrerett etter Angrerettloven. Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

30 dagers åpent kjøp:

Portspesialisten har i tillegg til angrefristen innført 30-dagers åpent kjøp fra den dagen du mottok bestillingen din.

Denne garantien sikrer at du som kunde skal bli 100% fornøyd med ditt produkt fra Portspesialisten.

Du kan pakke opp og fritt bruke varen i 30 dager, og fremdeles få pengene tilbake om du bestemmer deg for å ikke beholde produktet likevel.

Det er viktig å laste ned å fylle ut returskjemaet før du sender tilbake en vare. Returer uten dette skjema vil ta lang tid å behandle. Alle pakker bør ha med dette skjemaet. Navnet må være på kjøper.

Returskjema fylles ut ved å følge denne lenken.

Returretten forutsetter at produktet er komplett og uskadd. Kunden står selv ansvarlig for returkostnader og Portspesialisten godtar ikke retur sendt med postoppkrav.

Ekstraordinære forhold:

Portspesialisten er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Portspesialisten godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Portspesialistens kontroll, og som Portspesialisten ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.Portspesialisten er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Portspesialisten’s side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår:

Portspesialisten har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Endring i vilkårene:

Portspesialisten forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur:

Er Portspesialisten forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den sånn som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Portspesialisten fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.