Infosenter

Slik skifter du batteri på fjernkontroll PS-TX1 (TX-NEW-KLONER)

Innsiden av fjernkontroll PS-TX1, hender som skyver ut batteri CR2032 fra batteriholderen

Slik bytter du batteri på fjernkontroll PS-TX1 (TX-NEW-KLONER). Fjernkontrollen benytter batteri CR2032 som fås kjøpt hos oss, eller i de fleste butikker.

Vipp av lokket på fjernkontrollen

Animert bilde som viser hender som vipper av det blå lokket på fjernkontrollen

Vipp av lokket på fjernkontrollen for å få tilgang til batterholderen. Skyv deretter batteriet ned fra holderen med f.eks. en skrutrekker som vist på bildet over.

Skyv inn nytt batteri med pluss-siden opp og sett på lokket igjen etter at dette er på plass.