Infosenter

Slik skifter du batteri på Hörmann HSE4BS (og andre BS-fjernkontroller)

Hörmann HSE4BS fjernkontroll batteri

Slik skifter du batteri på din Hörmann HSE4BS fjernkontroll (og andre BS-fjernkontroller)

78164be8c1fdd85fb9c9a5c191a2d5e0f7244a13?t=7e263e4ab6679bfb6c90dd264eda1cfc

Vipp av lokket bak på fjernkontrollen, skyv batteriet ut fra holderen, sett i nytt batteri og sett lokket på plass igjen.