Infosenter

Fukt og fuktproblemer i garasje

En fuktig garasje

Hva er årsaken til fukt i garasjen og hvilke problemer kan oppstå. Hvilke løsninger anbefaler Portspesialisten.

Her i Norge er vi spesielt utsatte for fuktige forhold i garasjen. Vi kjører inn i garasjen med en bil dekt av snø og is - og tempereturforskjellen gjør at snøen ofte smelter og danner kondens. Denne fuktige luften må ha et sted å gjøre av seg - og uten skikkelig ventilasjon i garasjen kan du få en del problemer. Etterhvert som flere velger å isolere garasjen sin blir manglende ventilasjon desto viktigere. Hva er det som egentlig kan skje dersom vi har mangelfull ventilasjon i garasjen?

Hva kan egentlig skje dersom vi har dårlig ventilasjon og lufting i garasjen

Rust eller råte på garasjeporten

På innsiden av garasjeporten finnes det galvaniserte deler. Dersom det ikke finnes lufting i en garasje vil disse over tid ruste. En garasjeport av treverk vil også trekke til fuktigheten og på sikt råtne fra innsiden dersom fuktproblemer ikke blir utbedret.

Rust på hengsel

Skader på bygningsmasse

Dessverre ser vi ofte skader på bygningsmasse i garasjen grunnet dårlig ventilasjon og fuktproblemer. Det kan være alt fra fuktdråper og misfarginger, mugg/sopp på treverk og rust/korrosjon. 

Fuktproblemer i garasje

Garasjeportåpner og annet elektrisk kan kortslutte

En garasjeportåpner og annet elektriske utstyr er meget sjelden beregnet å stå i et fuktig miljø. Vi har i flere tilfeller sett garasjeporåpnere kortslutte på grunn av fukt i garasjen. I de verste tilfellene har det rent vann ut av dekslene når vi har åpnet garasjeportåpneren.

Hva kreves av lufting og ventilasjon i garasjen?

Det kreves minimum lufteluker. Vi kan dele opp i tre variasjoner, litt avhengig av behov og om du har varme i garasjen.

Minimum løsning

Passer for deg med en uisolert garasje og uten varme og ikke store fuktproblemer i dag.

Minimum løsning er å ha 2 eller flere friskluftsventiler i garasjen. I mange tilfeller installerer vi en lufteventil i selve garasjeporten - i tillegg til en i yttervegg. Her bør du kombinere en ventil som er festet lavt og en som er festet høyt for å øke sirkulasjonen.

God løsning

Passer for deg med isolert garasje og evt.varme - eller deg som har noe problemer med fukt i dag.

Første steg når du har varme eller isolert garasje er å ha ventiler som er egnet for dette. Vi har god erfaring med tilluftsventilen Primal TL100 til Friskt Hjem AS (https://tilluftsventil.no/produkt/primal-tl100/). Den er enkel å montere og har mange kjekke funksjoner der den blant annet forhindrer unødvendig trekk og regulerer seg selv i ift utetemperatur.

I tillegg til minimum 1 stk tilluftsventil bør du ha en mekanisk ventilasjon, feks en baderomsvifte. Det finnes flere baderomsvifter fra blant annet Flexit som kan aktivers når fuktnivået stiger. En modell vi selv har sett i bruk er Flexit Pro7. Man har også egnede modeller som feks Airmove Flow.

Om du ikke har aneldning til å montere elektrisk utstyr - så anbefaler vi minimum 2 tilfuftsventiler (Primal TL100).

I perioder kan det også være nødvendig å sette inn en avfukter dersom du har problemer med tilløp av vann eller fukt fra grunn.

Primal TL100 tilluftsventil

Best løsning

Passer for deg med oppvarmet garasje.

I en oppvarmet garasje vil det oppstå fukt hver gang bilen parkeres. Det er da spesielt viktig med ventilasjonen. For å unngå varmetap og unødvendige oppvarmingskostnader og samtidig ha kontroll på fuktigheten så anbefaler vi romventilatorer med varmegjenvinning. Her finnes flere løsninger på markedet, blant annet Miniventilasjon fra Mitsubishi eller Roomie Dual Romventilator fra Flexit.

Romventilator med varmegjenvinner