Infosenter

Slik vedlikeholder du garasjeporten din (og 5 grunner til at det er på tide med en service)

Ingen garasjeporter er 100% vedlikeholdsfrie. Husk at du bør ta service på garasjeporten og portåpneren regelmessig. For at porten din skal være en god investering og vare i mange år bør du passe på at den vedlikeholdes. I denne artikkelen påpeker vi 5 tegn på at det er på tide å ta en service.

Helt vedlikeholdsfrie garasjeporter finnes ikke

Men en leddport i stål krever naturligvis mindre vedlikehold enn en port av treverk. Treporter må overflatebehandles på lik linje med panel på trevegger (maling/beis/olje).

Vask av garasjeport

Med en stålport kreves kun vask av elementene for å ivareta utseendet. Du kan spyle av porten med en hageslange (vi anbefaler ikke bruk av høytrykkspyler). Bruk så en svamp og bilshampo og vask garasjeporten lett. Spyl deretter over igjen med hageslange.

Ellers anbefaler vi at du smører opp vesentlig deler av garasjeporten din minimum 1 gang per år. Smør opp alle bevegelige deler (trinsehjul, fjærer, hengsler, kulelager osv).

Dette ivaretar garantivilkår og sørger for at du får et problemfritt garasjeporthold.

5 tegn på at du bør ta en service på garasjeporten din

01. Porten bråker unormalt mye

Dette er ofte pga at trinsehjul og beslag er tørre. Disse bør smøres med olje en gang i året.

Smør opp alle bevegelige deler med olje. Jeg anbefaler å bruke vår egen vedlikeholdsspray. Dette er den samme sprayen som jeg bruker ute hos mine kunder.

Dersom du har torsjonsfjær (fjær som går på tvers av garasjeporten) så skal du også smøre denne.

Kontroller også at vaiere og vaiertrinsehjul er i god stand.

02. Du kan se at vaierene har begynt å flise

Da må vaieren byttes. Ryker vaieren kan det føre til store materielle skader og verste fall personskader.

Dersom du har torsjonsfjær (fjær som går på tvers av garasjeporten) så skal du også smøre denne.

Ny vaier beregnet på garasjeporter får du kjøpt i vår nettbutikk. Vaier til garasjeport

03. Porten er tung å løfte opp manuelt

Du bør alltid i dette tilfelle smøre opp portens bevegelige deler, men dette er et ofte også et tegn på at enten fjærer må strammes eller at reservedeler må skiftes ut.

Jeg vil anbefale servicemann til akkurat dette, da det kan være risikabelt med tanke på kreftene involvert.

For å sjekke om fjærene er optimalt strammet kan du løsne ut porten manuelt med nødåpneren. Løft så opp porten rolig til midten av åpningen. Dersom porten blir stående på midten er fjærene korrekt strammet. Faller porten din ned er fjærene for slakke, om den spretter opp er de for stramme.

04. Porten går ofte ikke helt opp eller ned

Her kan det være en kombinasjon av de forrige punktene. De bevegelige delene må kanskje smøres opp, fjærene kan være slakke eller slitasje på deler osv.

Pass også på at skinnene er fri for hindringer. Fjern all grus/is i portens åpning.

Dersom porten din er i god stand så kan det skyldes normal slitasje. Du kan da justere litt mer krefter på motoren din.

05. Det er mer enn ett år siden du sist smurte opp porten din

Igjen vil jeg legge vekt på å smøre opp alle bevegelige deler (se punkt 1). Dette er en god måte å forhindre problemer før de oppstår og bør gjøres regelmessig og minimum én gang i året.

Har du ikke tid til å ta service selv kan vi hjelpe deg.

Portspesialisten tar rundt 2500,- for en komplett service (avhengig av hvor du bor). Dette inkluderer kontroll av alle deler, justeringer av både port, fjærer og motor samt en grundig oppsmøring. Vi utfører da også mindre reparasjoner.

Dette er lurt å gjøre for å få vite tilstanden på din garasjeport. Du vil få en servicerapport etter endt service.

Se vårt nye kontaktskjema for service her.

Mvh

Per-Erik Ingjer

Portspesialisten AS