Infosenter

Slik monterer du Liftmaster portåpner (LM60, 70, 75, 80, 100 og 130 EV)

Følg vår instruksjonsvideo, eller les vår steg-for-steg instruksjon for montering av Liftmaster portåpner i EV-serien.

Montering av portåpner

Først setter du sammen skinnedelene til en komplett motorskinne, deretter strammer du beltet.
Sett så sammen motorhode og skinne.
Fest motorskinnen til motorhodet med de to medfølgende brakettene og stram til skruene.
Tilpass og evt. kutt til festeanordningen i forhold til garasjetaket ditt
Skru fast det fremste skinnefestet i entet frontvegg over port eller i fremre del av taket.
Fest motorskinnen i skinnefestet, det kan hjelpe å løfte motorhodet litt opp fra gulvet mens du fester skinnen.
Plassér så motorarm-festet i senter på øverste del av porten.
Deretter kobler du portarmen til motorarm-festet.
Fest deretter portåpneren til taket.
Koble så portarmen til glidevognen.
Justér beltet med pilknappene bak på motor slik at den ytre og indre glidevognen sammenkobles.
Nå skal du justere endeposisjonene.
Trykk på programmeringsknappen, deretter på opp-knappen.
Hold opp-knappen inne inntil øvre posisjon er nådd.
Deretter setter du nedre posisjon på samme måte, ved å holde inne ned-knappen.
For å programmere fjernkontrollen trykker du én gang på den gule programmeringsknappen.
Deretter trykker du på knappen på fjernkontrollen som du ønsker å bruke til å styre garasjeporten.
Gjenta denne prosessen med den trådløse veggbryteren.

Vi i Portspesialisten er sikre på at du vil bli fornøyd med din nye garasjeportåpner fra Liftmaster,

og at du vil ha glede av den i mange år fremover.