Infosenter

Hvordan skal du måle eksisterende garasje når du skal bestille en ny garasjeport?

Hvilke mål som trengs for en garasjeport

Hvilke mål trenger du når du skal bestille en ny garasjeport

En ny garasjeport tar alltid utgangspunkt i oppmåling av “garasjehullet”.

Vi kaller dette lysåpning og det er den frie innkjøringsbredden og innkjøringshøyden i garasjen din.

Porten krever også plass over- og på siden av åpningen til skinner, beslag og motor.

Du trenger å måle 3 ting for å for å innhente et tilbud:

Lysåpning -(bredde x høyde)

Lysåpning er selve innkjøringen din målt i bredde og høyde. Dette er plassen du har til rådighet når du kjører inn bilen. En leddport sitter på innsiden av åpningen så selve porten vil være noen cm bredere og høyere for å dekke lysåpningen. Sekk om gulvet ditt er i vater! Om det heller feks 1 cm til siden må du måle lysåpning der gulvet er høyest.

Sideplass (fri plass på hver side av åpningen)

Sideplass er plassen du har til rådighet fra lysåpning og til første hindring. Ofte vil dette være veggen på garasjen, men det kan også være en hylle, strømførende ledning eller lignende!

Overhøyde (fra lysåpning og opp til tak eller første hindring).

Overhøyde er avstanden fra lysåpning og til laveste punkt i taket. Her vil toppskinner, fjærer og evt motoren sitte. Husk at garasjeporten vil bygge en god del innover i garasjen så feks. en lampe montert i taket eller oppbevaringshyller vil redusere overhøyden din.