Infosenter

Portåpner: Chamberlain Motorlift 700 (ML700)

Blå portåpner med hvitt lysdeksel. Stålskinne.

Informasjon om Chamberlain ML700 fra Chamberlain. Finn tips, triks og tilbehør!

Solid bestselger fra Chamberlain

Chamberlain Motorlift 700, eller ML700 er en veldig vanlig modell montert i tusenvis av garasjer her i Norge. I 2013 ble produksjonen avsluttet, for å bane vei for den nye Evolution-serien (EV-serien).

Fjernkontroller og trådløst utstyr

Blå fjernkontroll med 3 knapper. Merket Chamberlain

ML 700 ble stort sett levert med fjernkontroll 84335EML. Denne er veldig lik en annen type levert til eldre Liftmaster, men denne blå opererer på Rolling Code, som er en litt mer moderne kryptering. Denne fjernkontrollen er dessverre ikke lenger i produksjon, men vi har fullgode erstattere. F.eks. vår egen PS-TX1 eller Liftmasters TX4UNIF.

Trådløst kodetastatur 9747E og trådløs veggbryter til ML 700er fortsatt på markedet og lagerføres i nettbutikken vår.

Tilkoblingspunkter

Under lysdekselet i front på motor finner du tilkoblingspunkter for ekstrautstyr. Man kan koble til Fotoceller, ekstern mottaker (f.eks. vårt Fjernkontrollsystem), app-styring med ismartgate eller kablet veggbryter.

Innstilling av grenser og kraft

Chamberlain Motorlift 700 skal være innstilt til å trekke vekten av din port. Vekt og gange på en garasjeport kan endre seg som årene går, f.eks. pga. slitte fjærer, dårlig vedlikehold/slitte deler eller bevegelser i bakken/garasjen.

Dersom porten din f.eks. stopper opp og snur på vei opp eller ned vil det antageligvis løse seg med ny grense- og kraftjustering.

Stille inn grenser

Justering av grenser gjøres med justeringsskruene på siden av motorhodet. Du finner en skrue merket med pil ned og en skrue merket med pil opp. Dersom porten din presses for langt ned i lukket stilling kan du justere ned-posisjon ved å justere skruen merket med pil ned. Èn runde med klokken på skruen tilsvarer 5 cm heving av lukket stilling. Etter justering kjører du porten opp og ned igjen for å se hvor porten stopper nå. Dette må justeres litt og litt, men start gjerne med en overdreven justering for så å finjustere.

Justering av åpen stilling gjøres på samme måte, justering med klokken hever porten og justering mot klokken senker den.

Om justering av grenseskruene ikke gir den responsen du ønsker kan det være at grensejusterings-modulen er defekt, eller det kan være brudd på ledning til føleren.

Stille inn kraft

Portåpneren kan settes i kraftjusteringsmodus ved å trykke to ganger raskt på den rød/orange programmeringsknappen (smart-knapp). LED ved smart-knapp vil da blinke hurtig. Kjør deretter porten med fjernkontroll eller veggbryter helt opp/ned til blinkende LED slukker. Din ML700 har da satt ny trekkraft for en komplett syklus, og skal fungere som ønsket fremover.

Dersom porten fortsatt ikke går som den skal er det mest sannsynlig nødvendig med reparasjon/vedlikehold av de øvrige deler på porten. Sjekk vår artikkel om vedlikehold her.

Reklamasjon & garanti

Chamberlain ML700 gikk ut av produksjon for 10+ år siden, så det vil ikke være gjeldene reklamasjon eller garanti-tid på denne. Om du opplever feil på motor og du antar at denne er defekt er det mest sannsylig på tide med et komplett skifte. Arvtageren til ML700 vil være vår bestselger Liftmaster LM75EVK. Denne leveres komplett med motorskinne,2 x fjernkontroller og trådløs veggbryter.