Infosenter

Portåpner: Liftmaster 5580 - dette vet vi

Grå portåpner med hvitt lysdeksel og sort bakplate. Stålskinne.

Alt vi vet om Liftmaster 5580, en bestselger fra anerkjente Liftmaster. Finn bruksanvisning, tilkoblingspunkter og andre tips og triks.

En gammel travhest

Litmaster 5580, og senere 5580-2 er en veldig vanlig modell montert i tusenvis av garasjer her i Norge. I 2013 ble produksjonen avsluttet, for å bane vei for den nye Evolution-serien (EV-serien).

Fjernkontroller og trådløst utstyr

sort fjernkontroll med 3 grå knappen, logo Liftmaster tm

5580 ble stort sett levert med fjernkontroll 94335E, bedre kjent som "kattepoten" eller på godt norsk "Bear Claw". Denne er heller ikke lenger i produksjon, men vi har fullgode erstattere. F.eks. vår egen PS-TX1 eller Liftmasters egne TX4UNIF.

Trådløst kodetastatur 9747E og trådløs veggbryter til 5580 er fortsatt på markedet og lagerføres i nettbutikken vår.

Tilkoblingspunkter

På baksiden av 5580 finner du tilkoblingspunkter for ekstrautstyr. Man kan koble til Fotoceller, ekstern mottaker (f.eks. vårt Fjernkontrollsystem), app-styring med ismartgate eller kablet veggbryter.

Innstilling av grenser og kraft

Liftmaster 5580 skal være innstilt til å trekke vekten av din port. Din portvekt kan endre seg ettersom årene går, f.eks. pga. strekte fjærer, dårlig vedlikehold/slitte deler eller bevegelser i bakken/garasjen. Det beste er selvfølgelig å få orden på porten først og fremt, men det kan i noen tilfeller være små marginer og justering på portåpner som skal til.

Dersom porten din f.eks. stopper opp og snur på vei opp eller ned vil det antageligvis løse seg med ny grense- og kraftjustering.

Stille inn grenser

Justering av grenser gjøres med justeringsskruene på siden av motorhodet. Du finner en skrue merket med pil ned og en skrue merket med pil opp. Dersom porten din presses for langt ned i lukket stilling kan du justere ned-posisjon ved å justere skruen merket med pil ned. Èn runde med klokken på skruen tilsvarer 5 cm heving av lukket stilling. Etter justering kjører du porten opp og ned igjen for å se hvor porten stopper nå. Dette må justeres litt og litt, men start gjerne med en overdreven justering for så å finjustere.

Justering av åpen stilling gjøres på samme måte, justering med klokken hever porten og justering mot klokken senker den.

Om justering av grenseskruene ikke gir den responsen du ønsker kan det være at grensejusterings-modulen er defekt, eller det kan være brudd på ledning til føleren.

Stille inn kraft

Portåpneren kan settes i kraftjusteringsmodus ved å trykke to ganger raskt på den rød/orange programmeringsknappen (smart-knapp). LED ved smart-knapp vil da blinke hurtig. Kjør deretter porten med fjernkontroll eller veggbryter helt opp/ned til blinkende LED slukker. Din 5580 har da satt ny trekkraft for en komplett syklus, og skal fungere som ønsket fremover.

Dersom porten fortsatt ikke går som den skal er det mest sannsynlig nødvendig med reparasjon/vedlikehold av de øvrige deler på porten. Sjekk vår artikkel om vedlikehold her.

Reklamasjon & garanti

Liftmaster 5580 gikk ut av produksjon for 10+ år siden, så det vil ikke være gjeldene reklamasjon eller garanti-tid på denne. Om du opplever feil på motor og du antar at denne er defekt er det mest sannsylig på tide med et komplett skifte. Arvtageren til 5580 vil være vår bestselger Liftmaster LM75EVK. Denne leveres komplett med skinne, fjernkontroller og trådløs veggbryter. Det er dessverre ikke mulig å gjenbruke eksisterende motorskinne, da de nye Evolution-motorene har en helt annen patent på dette.