Infosenter

Programmere fjernkontroller og grenser/kraft på en Hörmann Supramatic E2

Supramatic E2

Slik går du frem for å programmere fjernkontroller og grenser/kraft på din Hörmann Supramatic E2

Programmere fjernkontroll

De fleste Supramatic E2 er levert med ekstern mottaker (liten boks tilkoblet portåpneren, du finner ofte den lokalisert i taket eller lagt løst oppe på selve motoren).

For å programmere fjernkontroller mot ekstern mottaker:

 1. Trykk på den røde knappen på mottakeren. LED lyser.
 2. Trykk så å hold inne knappen på fjernkontrollen i 2 sekunder. LED blinker.
 3. Fjernkontrollen er programmert.

I noen tilfeller finnes det ingen ekstern mottaker og fjernkontroller må programmeres med kontrollpanelet.

Du finner da et lite display på portåpneren samt 3 knapper. PRG, OPP og NED.

 1. Trykk 2 ganger på PRG knappen. 0 blinker i displayet.
 2. Trykk å hold inne PRG knappen til desimalpunktet er synlig. 0 og desimalpunkt blinker.
 3. Trykk å hold inne knappen på fjernkontrollen (den knappen du ønsker å programmere) i ca 1 sekunder. 0 og desimalpunkt blinker hurtig.
 4. Trykk 2 ganger på PRG knappen for å avslutte. Fjernkontrollen er nå programmert.

Programmere grenser og kraft

Det kan være nødvendig å programmere motorens grenser og kraftjustering på nytt ved feks skifte av fjærer.

Du et lite display på portåpneren samt 3 knapper. PRG, OPP og NED.

Slik stiller du både grenser og kraft:

 1. Trykk 1 gang på PRG knappen. 1 vises i displayet og deretter en blinkende L.
 2. Trykk på OPP knappen. Porten kjører helt opp.
 3. Trykk på ned knappen. Porten kjører helt ned, deretter snur den automatisk og kjører opp mens det blinker L raskt i displayet.
 4. Trykk på ned knappen. Porten kjører helt ned, deretter snur den automatisk og kjører opp/ned et par ganger for å justere kraften.
 5. Tilslutt vises et tall i displayet. Dette tallet forteller deg om tilstanden på porten (0-2 = bra, 3-9= muligens mekanisk justering el. port går tungt).

Kort oppsummert:

Én gang på PRG.

Pil OPP.

Pil NED

Pil NED.

:)