Infosenter

Portåpner vil ikke lagre grenser under programmering - Liftmaster EV-serien (LM70EV, LM75EVK, LM100EV)

Bilde av en finger som trykker på en knapp bak på Liftmaster portåpner

Dersom du opplever problemer under programmering av grensesnittet (øvre- og nedre grense) så kan det være motoren mangler et referansepunkt, dette løser vi i denne artikkelen.

Når man skal programmere motoren så holder man inne den firkantede knappen til PIL OPP lyser.

Først skal man kjøre porten opp til øverste grense- deretter lagre med firkantet knapp. PIL NED lyser.

Så skal man programmere nedre grense - kjører porten ned og lagrer med firkant.

Deretter skal porten kjøre en automatisk kraftjustering. PIL OPP blinker.

Man skal nå trykke én kort gang på pil opp og porten skal automatisk gå opp til øverste stilling.

Dersom porten kun beveger seg få cm når du trykker på PIL OPP så mangler motoren et referansepunkt.

Dette må vi forklare nærmere

På beltet sitter det ett hvitt flagg - se bildet under:

Bilde av en motorreim med en hvit plast-tapp (flagg)
Flagg (belt-dog) på motor-reim

En gang i løpet av både opp og nedgangen til motoren så skal denne bryteren trykke på en mikrobryter som sitter på motoren:

Bilde av oversiden på et Liftmaster motorhode

Denne mikrobryteren sitter bak drevet - øverst på motoren. Se bildet under:

Liten vippebryter montert på en Liftmaster portåpner
Mikrobryter

Om feks overnevnte flagg mangler på beltet - eller om feks bryteren er litt bøyd slik at flagget ikke treffer bryteren - så vil porten kun gå noen cm når man skal programmere kraftjusteringen.


Løsningsforslag:

1) Først bekreft at flagget befinner seg på beltet.

Du kan fysisk følge beltet og se etter flagget. Det befinner seg normalt på venstre side, nærme motorhodet, når du ser mot porten.

Liftmaster motorskinne, med beltet (reim) samt en hvit plast-tupp som sitter montert på beltet.

Dette flagget må gå rundt selve motorhodet og trykke på mikrobryteren bak på motorhodet for at det skal gis et referansepunkt.

Når flagget passerer motorhodet skal det lyse opp bak på motoren et lite øyeblikk.

Mangler du flagg/belt-dog? Kjøp nytt flagg her.

2) Bekreft at det lyser på gul knapp når flagget passerer motorhodet.

Video som viser den gule programmeringsknappen bak på Liftmaster portåpner. Kort gult blink.

Dersom det ikke kommer noe gult blink og du har bekreftet at flagget passerer motorhodet må vi se nærmere på mikrobryteren. Det kan være man har kommet borte i denne når man monterte og at den må fysisk justeres.

3) Skru ned motorhodet med de 4 skruene. Se først til at begge ledningene er koblet likt som på bildet.

Mens strøm er tilkoblet motorhode, forsøk å trykke inn bryteren og registrer om det gule lyset nå blinker. Da vet vi at bryteren er i orden. Dersom det ikke blinker er mikrobryter eller styrekort defekt.

Forsøk også å bøy den lille armen som sitter på bryteren litt nærmere drevet. Vær forsiktig, det er snakk om maks 0,5-1cm. Bryteren på bildet er i normal posisjon.

4) Kontroller flagget posisjon ift motorhode og se at flagget går forbi motoren når du kjører port opp eller ned.

Den gule knappen skal blinke når dette skjer.

Om du får det gule blinket kan du forsøke kraft- og grensejusteringen på nytt - og da skal alt være i orden.